Pull print

 

Programvaror för effektivitet

Safecom programvara för utskriftshantering

DocuPartner erbjuder en fullständig utskriftslösning med SafeCom. Både hårdvara, mjukvara och tjänster. SafeCom är marknadens smidigaste och mest lättimplementerade lösning för att effektivisera utskriftsmiljöer.

 

Pull print

Med SafeCom kan användare (via ID-kort) styra utskrifter till valfri kontorsmaskin i nätverket.
SafeCom reducerar stilleståndstid, kostnader samt minskar mängden uttjänt förbrukningsmateriel som behöver returneras för återvinning samtidigt som säkerhetsnivån höjs.

Högre produktivitet: Med hjälp av sitt ID-kort kan användare styra utskrifter till valfri kontorsmaskin i nätverket. Om en viss maskin inte är i funktion kan användaren gå till en annan maskin och hämta ut dokumentet.


Minskat slöseri

Ökad säkerhet och minskat slöseri - dokument skrivs först ut när användaren har identifierat sig vid maskinen. Inga fler dokument kvarlämnade i utmatningsmagasinet och inga fler fulla papperskorgar.

 

  •     Kostnadsstyrning - Med SafeCom Tracking
  •     Kostnadseffektivt  - Optimal implementering
  •     Miljöhänsyn - Regelstyrda utskrifter
  •     Säkerhet  - Pull Print-lösning 
  •     Flexibelt   - Utskrift via valfri skrivare
  •     Kontroll  - Registrering för användning
  •     Skalbart - Multiservermiljö
  •     Klart för storföretag - Central hanteirng
     

Vilka fördelar får du?

Vill du veta vad just du kan få för fördelar och tjäna på en programvarulösning för dokument och utskrifter? Vi berättar gärna mer för dig.

Kundcase - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är nöjda med DocuPartner: ”Vi ställer höga krav och vi får tillbaka det vi förväntar oss, vilket inte är lite”. Läs mer

Kontakta oss om pull print