Jobba hos Docupartner

 

Letar du efter nytt jobb?

Vår personal kännetecknas av en professionell inställning och hög kompetens, medelåldern är 30 år och vi eftersträvar en jämn könsfördelning. Förmåga att ta egna initiativ och eget ansvar är viktigt liksom social kompetens. Vi är ett företag där vår verksamhet präglas av högt tempo, snabba beslut, samt en proffessionell kompetensnivå inom dokumenthantering.

Vi har breda kontaktytor gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi eftersträvar en trivsam och öppen atmosfär med utpräglat samarbete inom organisationen. Personalpolitiken bedrivs i positiv och obyråkratisk anda. Goda arbetsinsatser premieras via personlig utveckling, bonus eller annan lämplig form av belöning.

 

Medarbetarundersökning 2015

På DocuPartner genomför vi varje år en medarbetarundersökning. Vi verkar i en bransch som är mycket konkurrentutsatt. Produkter och tjänster är i många fall likartade. Det är därför extra viktigt med kompetenta, nöjda och motiverade medarbetare.
 

Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsgivare och för att utveckla och behålla alla våra medarbetare. Resultatet från årets medarbetarundersökning var mycket glädjande: 100% av våra medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med att arbeta på DocuPartner.
 

Intresserad? Kontakta oss!

Mikael Falk
mikael.falk@docupartner.se
 0730-27 74 45     
 

Magnus Cramne
magnus.cramne@docupartner.se
0730-27 74 46

Kontakta oss om jobb

Kundcase - TUI

TUI är nöjda med DocuPartner: "Flexibiliteten och lyhördheten, att lyssna och ta reda på våra behov, och ändra på servicen när det behövs. Det är avgörande."

Läs mer här