Docupartner om återvinning

 

Vårt retursystem för kontorsmaskiner & elektronik

DocuPartner återtar maskiner och utbytesenheter för återanvändning och återvinning.

Som kund till DocuPartner AB kan du vid köp av en ny kontorsmaskin från oss kostnadsfritt återlämna din gamla produkt i enlighet med producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter.


Återlämnade produkter återanvänds eller återvinns. Uttjänta elektronikprodukter tas om hand på ett miljöriktigt sätt genom samarbete med Elkretsen.


Vi kan även hjälpa dig om du har större mängder elektronikskrot som du behöver bli av med.


Läs mer eller beställ miljöretur av kontorsmaskin här.

 

Kontakta oss om återvinning