solsken i en skog, en bild som illustrerar Docupartners miljöpolicy

 

Docupartners miljöpolicy

I vårt mål att bli Sveriges miljövänligaste företag, är vi inte bara certifierade enligt ISO 14 001 utan har också en miljöpolicy. Det innebär att DocuPartners verksamhet ska bedrivas på ett sätt så att miljö och människor skyddas.
 

Följande principer gäller för all verksamhet; försäljning, upphandling, marknadsföring, distribution, underhåll, återanvändning, återvinning och hantering/deponering av avfall:
 

  •     Miljöskydd och hälsoskydd för anställda och kunder prioriteras alltid före ekonomiska hänsyn.
  •     All verksamhet genomförs på ett energi- och resurssnålt sätt.
  •     Vi väljer att samarbeta enbart med leverantörer som konstruerar, tillverkar och erbjuder produkter och tjänster som optimerar resursanvändningen och  minimerar miljöbelastningen.
  •     Vår verksamhet och våra produkter uppfyller, som ett minimum, tillämpbara lagar och myndighetskrav.
  •     Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete inom områdena miljö, hälsa och säkerhet.


Ovanstående policy är fastställd den 16 maj 2008.


Vi har genomfört en omfattande miljöanalys av villken miljöpåverkan DocuPartner har. Hela miljöredovisningen kan du läsa här. Vad kan du själv göra för att få en miljövänligare dokument- och utskriftshantering?

Kontakta oss om vår miljöpolicy