Miljöpapper

Kontorspapper som är bättre för miljön

Recycled+ är tillverkat av 100% återvunnet papper. Ingen blekning och fri från optiska vitmedel (OBA). För allmänt bruk i alla laserskrivare och kopiatorer. Tilldelat den nordiska Svanen och Blå Ängeln för kontrollering av utsläpp under produktionen och kvaliteten på råmaterialet som används. Hög vithet uppnås genom att använda utvalt pappersavfall. Paketerat i återvunnet material.
 

Vill du veta mer eller beställa?
Ring oss på 08-556 318 05 eller logga in på vår webshop - www.docustore.se

 

 

Mer om miljöpapper

Vi svenskar använder stora mängder papper. I Sverige handlar det om ca 18 miljarder sidor per år som skrivs ut på skrivare, 20% av dessa utskrifter slängs direkt utan att användas.  Det bästa för miljön är att minska förbrukningen och att återvinna så mycket som möjligt. I ett uthålligt samhälle måste vi spara på naturresurserna och i första hand använda dem som är förnybara.

 

Utvinning av råvaror och energi, tillverkning och användning av varor och tjänster får inte belasta miljön på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden och människans hälsa. Använt material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Pappersprodukter har goda förutsättningar att uppfylla dessa krav.
 

Kriterierna för att kunna märka papper med Svanen finns till för att skydda Sveriges sista naturskogar och minska användningen av miljöfarliga kemikalier. Men det bästa är att återvinna så mycket papper som möjligt.
 

Känslig skog skyddas
När papper tillverkas blandas olika sorters massa. Massa kan vara blekt eller oblekt, kemisk eller mekanisk eller bestå av returfiber. Ett Svanenmärkt tryck- och kopieringspapper har uppfyllt stränga miljö- och klimatkrav. Pappret består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen sker med låga utsläpp till luft och vatten. Det har framställts med effektiv energianvändning och en begränsad mängd kemikalier.
 

Giftiga kemikalier förbjuds
Företag som vill ha licens för Svanen måste redovisa vilka kemikalier som används vid tillverkningen. Företaget ska också redovisa vilka kemikalier som finns kvar i det färdiga papperet.
 

Elbehovet måste minska
Massa- och pappersindustrin använder stora mängder energi. Det går åt 20ggr mindre energi vid tillverkningen av återvunnet papper än att nyproducera – ett mycket gott skäl att köpa återvunnet papper!
 

 

Du kan påverka!

Som inköpare av papper kan du påverka genom att efterfråga produkter miljömärkta med Svanen, TCF märkta och tillverkade av returfiber.

Docustore

Allt till kontoret - Handla direkt i vår webbshop! Docustore.se

Kontakt

Pull Print

Höj säkerheten och spara på kostnader med Pull-print. Vi erbjuder utskriftslösningar med SafeCom. Läs mer