Finansiering

 

Finansiering av kontorsmaskiner

Förutom försäljning av kopiatorer, skrivare, kontorsutrustningar, förbrukningsmaterial och service, erbjuder DocuPartner även kundanpassade finansieringslösningar.
 

Leasa eller hyra?

De flesta av våra kunder, idag drygt 90 %, väljer att finanisera sina kontorsmaskiner genom någon form av hyres/leasingupplägg. Bland våra kunder som valt våra finansieringslösningar finns både mindre företag som valt att hyra en enstaka skrivare till större koncerner som finansierat hundratals utrustningar.
 

De främsta argumenten som gör att våra kunder väljer en hyreslösning:

 

  •     Ett avtal som täcker kapital, service, försäkring, leverans, installation mm.
  •     Administrativa fördelar - en kontaktperson, en faktura med alla möjliga lösningar efter kundens önskemål.
  •     Den tekniska utvecklingen - varför binda upp sig?
  •     Flexibilitet - större möjlighet att uppgradera / byta utrustning under avtalstiden
  •     Låg kapitalbindning - bibehållen likviditet, soliditet.
  •     Skattefördelar - hyran är avdragsgill.
  •     Påverkar inte företagets checkkredit, banklån.


Har du en äldre kostsam utrustning som behöver bytas men "sitter fast" i ett oflexibelt leasingavtal? Kontakta oss - chansen är stor att vi kan hjälpa dig att lösa det gamla avtalet och du får en ny modern utrustning till lägre kostnad.

Managed Print Services

Vad betalar företaget för dokument- och utskriftshantering? Med Managed Print Services optimerar vi era processer och rutiner. Läs mer här

Kontakta oss om finansiering