Flytt av kopiatorer

 

Flytt & retur av kopiator

Till fasta priser utför vi flytt eller miljöretur av kopiatorer

  •     Vi flyttar kopiatorer, oavsett märke.
  •     Flytt från en lokal till en annan eller inom samma fastighet.
  •     Vi har kapacitet att utföra flyttar av kopiatorer i hela landet.
  •     Miljöretur av kopiatorer, vi ser till att er kopiator tas omhand på ett miljöriktigt sätt.


Om flyttar & miljöreturer

DocuPartner är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och innehar tillstånd för att transportera farligt avfall. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt och miljöriktigt omhändertagande av uttjänta kopiatorer. Vi ansvarar för att kopieringsmaskinens miljöfarliga komponenter demonteras och återförs som resurser i kretsloppet.

 

Metaller går till materialåtervinning, flamskyddade plaster till destruktion med energiutvinning och vissa standardkomponenter till återanvändning i enklare elektronik. Miljöfarliga komponenter lämnas för destruktion, slutförvaring eller kontrollerad återvinning genom speciella behandlingsmetoder.


Priser

- Flytt av kopiator inom fastighet, 1 500 kr
- Flytt av kopiator mellan två fastigheter i Stockholm, 2 475 kr
- Miljöretur, 3 100 kr
- Driftsättning i nätverk eller utbildning, 1 195 kr/timme
 

Allmänt om transporttjänster
Transporttjänsterna avser transport av 1 st kopiator inom Stockholmsområdet. Priset inkluderar inte behov av kranbil eller extra lyftanordningar eller driftsättning i nätverk. Vid enklare behov av bärning debiteras 850 kr per kopiator och tillfälle. Priserna ovan gäller vid val av tidpunkt förmiddag eller eftermiddag inom Storstockholm, dock ej skärgårdsöarna. Tidsbokad tjänst vid ett specifikt klockslag debiteras med 550 kr utöver ovan priser.

 

Behöver ni hjälp med att få kopiatorn uppkopplad i nätverket eller utbildning av användare efter flytt, kontakta oss på 08-556 318 00.

Beställa flytt eller miljöretur
För beställning av flytt eller miljöretur, ladda ner aktuellt formulär nedan, fyll i det och faxa till 08-556 318 01 eller maila till info@docupartner.se
 

Blankett -Beställning av flytt

Blankett -Beställning av miljöretur

Gratis serviceavtal

DocuPartner erbjuder serviceavtal till kontorets alla skrivare, oavsett tillverkare, helt utan kostnad. Läs mer

Kontakta oss för flytt eller retur av kopiatorer

Begagnade kopiatorer

DocuPartner erbjuder begagnade kopiatorer och skrivare till försäljning eller uthyrning. Läs mer