Miljö- och kostnadsanalys

 

 

 

Hitta dina besparingar med miljö- & kostnadsanalys

20 % garantiBåde stora och små företag kan sänka sina kostnader och minska sin miljöbelastning genom att effektivisera sin dokument- och utskriftshantering. DocuPartner utför miljö och kostnadsanalyser och arbetar tillsammans med er fram en strategi för företagets dokumenthantering.

Konkreta siffror och förslag via vårt koncept

Med hjälp av DocuPartners miljö och kostnadsanalys tydliggörs kostnader och miljöpåverkan relaterade till företagets dokument- och utskriftshantering. Vi arbetar efter ett genomtänkt koncept i fem steg, och resultatet av analysen presenteras i en tydlig rapport med konkreta siffror och förslag på åtgärder.

steg i analysen

Vi garanterar minst 20% kostnadsbesparing

Vår erfarenhet är att de allra flesta företag kan uppnå betydande kostnadsbesparingar genom en väl genomtänkt printpolicy. Vi garanterar därför att vi kan påvisa en kostnadsbesparing om minst 20% efter genomförd miljö & kostnadsanalys.

  • Energiåtgång/besparing från drift av maskinpark i kWh
  • Energiåtgång/besparing från drift av maskinpark omräknat i kg CO2
  • Drifttider samt nyttjandegrad av maskinparken
  • Totala kostnadsbesparingar från optimering av maskinparken
Sänkta kostnader med Miljö- och kostnadsanalys

Sänkta kostnader

Korrekt mätning, kontroll och rapport av kostnader per användare, enhet och arbetsgrupp
Ingen kostsam lagerhållning av förbrukningsmaterial.  
Lägre supportkostnader
Effektivare nyttjande av maskinparken
Fjärrstyrda hanteringsverktyg som sparar tid och pengar


Ökad säkerhet med Miljö- och kostnadsanalys

Ökad säkerhet

Säkerhet i olika nivåer skyddar information, dokument och nätverk
Användarkontroll och andra processer som skyddar konfidentiell information
Rådgivning angående implementering av säkert arbetsflöde

Ökad produktivitet med Miljö- och kostnadsanalys

Ökad produktivitet

En kontakt för support-, underhålls- och helpdeskfrågor
Automatiserad hantering av förbrukningsmaterial
Automatiska mätaravläsningar
Färre driftstopp tack vare automatiska service- och statusvarningar
Rätt utrustning på rätt plats ger mer effektiva arbetsflödenÄkad miljöhänsyn med Miljö- och kostnadsanalys

Miljö

Minimera antal onödiga utskrifter och mer effektiv användning av förbrukningsmaterial
Förenklade rutiner för återvinning av förbrukningsmaterial
Ökad nyttjandegrad ger minskad energiåtgång och sänkta Co2 utsläpp

Fakta om utskrifter


  • Utskrifter står för nästan 30 % av kostnaderna i samband med IT-support*
  • 90 % av alla dokument är för internt bruk, endast 10 % används externt
  • 40 % av utskrifterna består av e-post och webbsidor
  • 90 % av alla företag och organisationer vet inte hur mycket de betalar för sina utskrifter varje år.
  • Kostnaden för utskrifter och kopiering är: 1-3 % av företagets årsomsättning*, 4 000 – 11 000 kr per anställd och år
  • En skrivare används i genomsnitt 5-10 minuter per dag
       Källor: *Gartner Group, ** IDC Europe

Kontakta oss om Miljö- och kostnadsanalys