Vårt miljöarbete

Vi har minskat våra Co2 utsläpp med 39% per anställd!

DocuPartner satte redan 2008 upp ett övergripande miljömål – att minska CO2-utsläppen med 40% per medarbetare fram till 2015. Fram till och med 2016 har vi minskat våra utsläpp med 39%, dvs vi har ”nästan” nått vårt mål. Vi har nu beslutat oss för att ytterligare öka vår ambition att minska utsläppen. Vårt nya mål är att minska våra CO2 utsläpp med 45% till år 2020.

Vad vi gjort 2016

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår interna miljöpåverkan. Nedan listar vi ett antal åtgärder vi arbetat med under 2016:

  • Vi har under 2016 flyttat verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler och i samband med det gjort ett flertal investeringar i förbättrad miljöprestanda.
  • Vi har investerat i ny LED belysning i hela lokalen
  • Närvarostyrd belysning
  • Outsourcad IT miljö – innebär att vi inte längre har egna servar som drar energi och kräver kyla.
  • Vi har samlat in 142 st returkartonger med förbrukade tonerkassetter som omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi har ökat vår andel av elektronisk skickade fakturor.
  • Fler fraktioner för återvinning
  • Vi har också hjälpt ett stort antal kunder med att reducera antalet utskrifter, konsoliderat deras maskinpark och därigenom minskat deras Co2 utsläpp samt kostnader.

DocuPartner hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument med så lite miljöbelastning som möjligt. En viktig del av vårt arbete är därmed att hjälpa kunder konsolidera sin park av kontorsmaskiner, ta bort onödiga skrivare och kopiatorer, samt använda tekniska lösningar för att minimera onödiga utskrifter.

Kontinuerlig mätning

Vi följer från och med verksamhetsåret 2008 upp våra utsläpp av växthusgaser en gång per år. Det mål som vi satt upp har räknats fram genom scenarioanalys, vilket innebär att vi utgått från utsläppen basåret 2008 och därefter identifierat ett stort antal möjliga åtgärder. Dessa åtgärder har värderats som lönsamma, kostnadseffektiva eller kostsamma och utifrån värdering och budget har vi satt samman en handlingsplan för vårt arbete med att reducera växthusgasutsläppen.

DocuPartners miljömål

DocuPartner har ett övergripande miljömål som baseras på våra utsläpp av växthusgaser. Våra utsläpp av växthusgaser per anställd ska från och med verksamhetsåret 2020 vara 45 procent lägre än basåret 2008. Vi gör allt vi kan för att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att minska våra kunders miljöbelastning från sin dokument och utskriftshantering.

MILJÖREDOVISNING

Ladda gärna ner vår miljöredovisning och läs mer

Ladda ner PDF

MILJÖCERTIFIERING ISO 14 001

Ladda gärna ner vårt ISO 14 001 Certifikat

Ladda ner PDF

Hej, vi berättar gärna mer

Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig snart!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.